نرگس اکرمینرگس اکرمیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه زنجان baatabiat.persianblog.ir
گردشگری روستاییروستای قلعه بالا، یکی از مناطق توریستی استان سمنان است که از سوی اداره میراث استان، به عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شده است. علاوه بر بقایای به جا...11 سال پیش
1 نتیجه