تاریخچه شهر لاهیجان

تاریخچه شهر لاهیجان
افسانه ابری لاهیجسه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیشتاریخچه لاهیجان بنای شهر لاهیجان به "لاهیج ابن سام ابن نوح " نسبت داده می شود. این شهر، در گذشته "دارالاماره" یا "دارالامان" و سپس "لاهیجان المبارك" خوانده می شد. لاهیجان در سال 705 ه . ق به دست اولجایتو فتح شد و امیر تیمور به آن لشكر كشید. پس از تیمور، سید امیر بیك و اعقاب وی – از سادات كیانی – بر شهر لاهیجان حكومت كردند. پس از سقوط حكمرانان كیانی، حاكمان صفوی در این شهر حكومت كردند. از حوادث ناگوار و مهم در تاریخ لاهیجان، طاعون در سال 703 هـ . ق، آتش سوزی سال 850 هـ . ق، لاهیجان و اشغال آن توسط روس ها در سال 1725 میلادی است. در سال 1230 هـ . ق لاهیجان دچار زلزله شد و در سال 1246، بار دیگر طاعون در آ ن كشتار كرد. لاهیجان یكی از مراكز اصلی جنبش جنگلی ها بود. در حال حاضر لاهیجان یكی از شهرهای زیبای استان با امكانات فراوان جهانگردی است. دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیکلید‌واژهتاریخچهشهرلاهیجان1064 بازدید
محمد :)سه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیش