روستای مران

روستای مران
بابک ارجمندیپنجشنبه 10 خرداد 1386 | 16 سال پیشروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانروستاهای ایرانکلید‌واژهروستامرانتخت سلیمانسه هزار1335 بازدید
عبدل روستای مران سه هزارجمعه 8 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
  • آبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
  • قله علم کوهمنطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز غربی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ ...
  • قله سیالانسیالان 4350 متر موقعیت جغرافیائی : تک قله مرتفع سیالان یا سیاهلان بخشی از سلسله جبال معظم البرز در ناحیه کوهستانی البرز غربی جای دارد این قله از ش...
  • طلوع خورشیدطلوع خروشید از پناهگاه سرچال - علم کوه عكس ار پناهگاه سرچال - دره روبرو به كلاردشت ختم می شود