کفش دوزک

کفش دوزک
بابک | سه‌شنبه 8 خرداد 1386736 بازدید
هدی بخشیان خوبه ولی اگه از نزدیك تر میگرفتی مركه می شد.سه‌شنبه 8 خرداد 1386 | 15 سال پیش
  • روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
  • روستای نیتلروستای نیتل از توابع كجور
  • راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
  • آزاد کوه ...هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است
  • نمای آزاد کوه از گردنه قرق
واژه کلیدیکفش دوزکنیتل
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com