کفش دوزک

کفش دوزک
10
بابک | سه‌شنبه 8 خرداد 1386
هدی بخشیان | سه‌شنبه 8 خرداد 138600
خوبه ولی اگه از نزدیك تر میگرفتی مركه می شد.
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
روستای نیتلروستای نیتل از توابع كجور
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
آزاد کوه ...هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکفش دوزکنیتل