پاوه

پاوه
عدنان مرادیپنجشنبه 14 فروردين 1399 | 3 سال پیشپاوه در هر فصل زیبایی های خاص خود را دارد و در فصل بهار با شکوفا شدن شکوفه های بادام های کوهی مناظر چشم نواری خلق می کنددسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیکرمانشاهکلید‌واژهپاوهشکوفه بادام573 بازدید
جشنواره ها بسیار زیبادوشنبه 18 فروردين 1399 | 3 سال پیش