نقش برجسته و کتیبه سرمشهد

  • نقش برجسته و کتیبه سرمشهد
  • نقش برجسته و کتیبه سرمشهد
  • نقش برجسته و کتیبه سرمشهد
نادر چقاجردیيكشنبه 9 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیشبر صخره های مشرف بر سرمشهد و در سمت راست تنگه ای که در غرب روستا قرار دارد، نقش برجسته زیبا و بزرگی از بهرام دوم، پنجمین شاه ساسانی در حال مبارزه با دو شیر نر حک شده است. این نقش برجسته به ابعاد ۲ در ۵.۴ متر در ارتفاع حدود ۲۳ متری از سطح زمین همجوار واقع شده است ولی با توجه به شیب صخره و وجود بقایای صخره اصلی در جلوی آن، میتوان تا فاصله نزدیکی به آن رسید. در این نقش برجسته بهرام دوم در حال مبارزه با دو شیر نر و حفاظت از همراهانش دیده میشود. یکی از شیرها در مقابل بهرام بر زمین افتاده و دیگری نیز که در حال حمله به شاه است، شمشیر بهرام را در سینه خود میبیند. بر بالای این نقش برجسته بزرگترین کتیبه دوران ساسانی به ابعاد ۵.۲۷ در ۲.۷۸ متر به دستور کرتیر، موبد موبدان و روحانی قدرتمند زمان بهرام نگاشته شده است. به گفته خط شناسان و باستان شناسان متن این کتیبه با کتیبه دیگر کرتیر که بر پایه کعبه زرتشت نوشته شده است یکسان میباشد. برای دیدن پست کامل به وبلاگ مراجعه کنید davasaz.blogfa.comدسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیفارسکلید‌واژهسرمشهدکازرونبالادهبهرامدومکرتیر1302 بازدید
  • گور دختربنای گور دختر بسیار شبیه به بنای آرامگاه کورش کبیر است، به گونه ای که شاید بتوان آنرا مینیاتوری از آن و یا مدل و الگویی اولیه ای برای آن بنا نامید.
  • کوشک اردشیر ساسانیبا توجه به شواهد و بقایای مخروبه بناهای باقیمانده در دشت پُشت پَر (بُزپَز یا بسپر) ، شهری بزرگ با معماری خاص زمان ساسانیان قرار داشته که احتمالا با شهرهای واقع در مسیر فیروزآباد به بیشابور در ارتباط بوده است. مشهود ترین نمونه از بقایای این شهر باستانی، بقایای بنایی ساخته شده از قلوه سنگ است که به کوشک اردشیر ساسانی معروف میباشد.
  • چهارطاقی جرهچهارطاقی (آتشگاه) بالاده یا جره با ارتفاع ۱۴ متر بر بالای تپه ای مرتفع در شمال شرقی شهر بالاده قرار گرفته است که یکی از پنج آتشکده ساخته شده توسط مهرنرسی وزیر بهرام دوم در مسیر فیروزآباد به بیشاپور میباشد.
  • درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان,شهربیشاپور،کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش دومخلق بسیاری از آثار هنری از جمله نقش برجسته ها و کتیبه ها در دوره ساسانی به طور مستقیم نتیجه اتفاقات سیاسی و اجتماعی این دوره بوده است و شاهان ساسانی جهت گزارش این رویدادها به آیندگان و جاودانه کردن خود در تاریخ به خلق این آثار هنری اقدام کرده اند.
  • درگذرگاه های ساسانی - تنگه چوگان، شهربیشاپور، کاخ و قلعه فیروزآباد - بخش نخستپس از فروپاشی حکومت پارتیان به دست اردشیر بابکان ،در اوایل قرن سوم میلادی،قدرتی جدید به نام سلسله ساسانی روی کار آمد.بنیان تعدادی از شهر های تاریخی ایران به دو پادشاه نخستین این سلسله ،اردشیر و شاپور منسوب است که ساخت هر یک از این شهر ها اهدافی را دنبال میکرد.