غار قوری قلعه

  • غار قوری قلعه
  • غار قوری قلعه
نادر چقاجردیسه‌شنبه 29 اسفند 1396 | 5 سال پیشغار قوری قلعه در مسیر روانسر به پاوه بر دامنه کوه شاهو و در یکی از کوهستانی ترین مناطق ایران در استان کرمانشاه واقع شده است. فاصله این غار از شهر کرمانشاه حدود 85 کیلومتر و تا پاوه 25 کیلومتر بوده و در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است. در حال حاضر حدود 500 متر از ابتدای غار با ساخت پیاده رو و نصب چراغ برای بازدید عموم آماده شده است که متاسفانه آسیب شدیدی به منظر غار و شکل طبیعی آن زده است. آنهایی هم که تا آخر غار رفته اند میگویند طول آن حدود 3140 متر است که خیلی از نقاط آن را هم باید با شنا، زیر آبی یا سینه خیز رفت. در تمام طول غار، رودی کوچک در کف آن جاری است که عمق آن از چند سانتی متر تا یک متر متغیر است. البته عکسها و گفته های آنان که بیشتر در غار پیش رفته اند بیانگر وجود چند حوضچه بزرگ، دالان مخوف و حتی چند آبشار با ارتفاع تا 12 متر در ادامه غار است.... برای دیدن پست کامل به وبلاگ مراجعه کنیدdavasaz.blogfa.comدسته بندیکوه‌ها و قله‌هاکرمانشاهواژه کلیدیغارقوریقلعهروانسرپاوهشاهورودخانه752 بازدید