دریاچه افوس

  • دریاچه افوس
  • دریاچه افوس
مهرداد زینلیانيكشنبه 11 تير 1396 | 6 سال پیشدامنه شمالی کوه قبله، در جنوب شهر گردشگری افوس، شهرستان بویین میاندشت، 165 کیلومتری غرب اصفهاندسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هااصفهانکلید‌واژهدریاچهافوسبویینمیاندشتاصفهان1792 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 16 تير 1396 | 6 سال پیش
عبدل شهر زیبا و قشنگی است . اما افسوس که خشکسالی ها چشمه مقدس افوس را هم تشنه کرده دوشنبه 11 دی 1396 | 6 سال پیش
  • دریاچه افوسدریاچه زیبای افوس، بر دامنه ارتفاعات پربرف رشته کوه زاگرس و در 3 کیلومتری جنوب شهر گردشگری افوس واقع شده است
  • دریاچه افوسدریاچه افوس واقع در 3 کیلومتری جنوب شهر افوس، غربی ترین شهر استان اصفهان
  • دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
  • چشمه افوساینک این چشمه افوس است که هنور مقاومت می کند و کمی می تراود تا گردشگرانی که به تماشای چشمه می ایند اقلا از وزش تند بادهای مشهور ان بهره ای ببرند گرچه چشمه نفس اخر خود را می کشد و شاید این چشمه و سایر سرشاخه هایی که از کف رودخانه می تراود برای نسل آینده خاطره ای بیش نباشد بیاییم چشمه افوس را به چشمه افسوس تبدیل نکنیم
  • سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان