تفرجگاه قدمگاه

  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
  • تفرجگاه قدمگاه
احمد خدابندهدوشنبه 16 اسفند 1395 | 6 سال پیشچشمه قدمگاه در نزدیكی شهر سده در دامنه کوه قدمگاه و در محلی با پوشش گیاهی مناسب و محوطه ای سرسبز و درختكاری شده قرار دارد.این قدمگاه از جمله قدمگاههایی است که امام رضا در مسیر حرکت خود از مدینه به مرو در آن توقف داشته و استراحت کرده اند به همین خاطر مورد احترام مردم منطقه است و اعتقاد زیادی به آن دارند وچون دارای آب فراوان و درختان تنومند و کهنسال می باشد، محل خوبی برای استراحت و تفریح می باشد.در فصل بهار و تابستان گردشگران زیادی از شهر های مختلف بخصوص شیراز، اصفهان، یزد،آباده، اقلید، مرودشت و ... به این تفرجگاه می آیند.موقعیت این چشمه برای ایجاد تاسیسات و زیرساختهای گردشگری، بسیار مناسب می باشد.در حال حاضر از چشمه فوق4 رشته جوی اصلی(بادکی-فیلی-موئی-مارجان) منشعب می شود و پس از دور شدن از سرچشمه، رشته های فرعی دیگری را تشكیل می دهند. این نهرها ابتدا باغات داخل و اطراف شهر كه بیشتر در قسمت جنوب و جنوب غربی بوده را سیراب و سپس زمین های كشاورزی كه بیشتر در سمت جنوب و جنوب شرقی هستند را مشروب می سازد. در فصل زمستان مازاد آب به رودخانه بالنگان ریخته و از آنجا توسط رودخانة سفید به رودخانة كر ملحق می گردد.مساحت تفریحگاه حدود 6 هکتار می باشد که بر اساس جدول فهرست مناطق نمونه گردشگری فارس زمین مورد نیاز برای توسعة آن 100 هکتار می باشد و سطح عملکرد آن ملی می باشددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهافارسکلید‌واژهتفرجگاهقدمگاهسده1270 بازدید