زیبایی زمستان

  • زیبایی زمستان
  • زیبایی زمستان
20
سیدحسین | سه‌شنبه 26 بهمن 1395
نمای ایران | سه‌شنبه 26 بهمن 139500
زیباست. لطفا موقعیت آنرا مشخص بفرمایید
آرام | پنجشنبه 28 بهمن 1395 | 00
کجاست؟
عبدل | پنجشنبه 28 بهمن 139500
زمین ملحفه ی نازک پنبه ای از ابر را روی خود انداخته و به خواب زیبای زمستانی فرورفته
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید