مجموعه تاریخی باغ مزار کدکن

مجموعه  تاریخی باغ مزار کدکن
مجید رفیعیجمعه 17 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیشمجموعه تاریخی فرهنگی باغ مزار در مرکز شهر کدکن واقع است.دسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیخراسان رضویکلید‌واژهمجموعهباغمزارکدکن1580 بازدید