شهرک پتاس (معدن پتاس خور)

  • شهرک پتاس (معدن پتاس خور)
  • شهرک پتاس (معدن پتاس خور)
مهدی مخلصیانشنبه 11 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشدریاچه نمک خور و بیابانک معدن نمک‌های طبیعی فراوانی از جمله پتاس یا همان کلرید پتاسیم است. در این معدن آبشاری مصنوعی و تعدادی اتاق ساخته شده که به جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شده است. این آبشار در اثر غلظت بالای نمک محلول در آب رسوبهای بسیار زیبایی تشکیل داده است.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهپتاسدریاچهنمکخوربیابانک1365 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 12 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
  • آبشار نمکشهرستان خور و بیابانک، شرق استان اصفهان
  • دریاچه نمک خوردریاچه نمک خور واقع در شمال استان اصفهان بزرگترین دریاچه فصلی نمک ایران (پلایا) می باشد . این دریاچه در قسمت مرکزی تا جنوبی کویر مرکزی ایران گسترش دارد .
  • چشمۀ گرمهاز دل کوه و با خنکای بهار، آبی زلال از چشمه‌ای در این روستا سر برآورده است.
  • روستای گرمهروستای گرمه از توابع خور و بیابانک، در ۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان خور استان اصفهان و در حاشیۀ کویر مرکزی ایران قرار گرفته است.
  • قلعۀ ساسانی گرمهیکی از مناطق گردشگری گرمه، قلعه‌ای قدیمی ساخته‌شده از گل، خشت و سنگ است.