شهرک پتاس (معدن پتاس خور)

  • شهرک پتاس (معدن پتاس خور)
  • شهرک پتاس (معدن پتاس خور)
دریاچه نمک خور و بیابانک معدن نمک‌های طبیعی فراوانی از جمله پتاس یا همان کلرید پتاسیم است. در این معدن آبشاری مصنوعی و تعدادی اتاق ساخته شده که به جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شده است. این آبشار در اثر غلظت بالای نمک محلول در آب رسوبهای بسیار زیبایی تشکیل داده است.40
مهدی | شنبه 11 ارديبهشت 1395
نمای ایران | يكشنبه 12 ارديبهشت 139500
سپاس
آبشار نمکشهرستان خور و بیابانک، شرق استان اصفهان
دریاچه نمک خوردریاچه نمک خور واقع در شمال استان اصفهان بزرگترین دریاچه فصلی نمک ایران (پلایا) می باشد . این دریاچه در قسمت مرکزی تا جنوبی کویر مرکزی ایران گسترش دارد .
قلعۀ بیاضهقلعۀ بیاضه یکی از کهن‌ترین قلعه‌های منطقه و در ردیف حصارها و دژهای قابل توجه در ایران است.
تاریخچه ایراجنام روستای تاریخی ایراج در متون قدیمی ارابه و در بعضی متون نیز نام زرتشتی ارا آمده است.
سرو کهن ایراجسرو ایراج به ارتفاع بیش از ۵۰ متر و دارای عمری بیش از ۱۰۰۰ سال است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهدی مخلصیانمهدی مخلصیانعضویت از سه‌شنبه 23 شهريور 1389instagram.com