بقعه سید حسن حسینی ( واقفی ) روستای افوشته

  • بقعه سید حسن حسینی ( واقفی )  روستای افوشته
  • بقعه سید حسن حسینی ( واقفی )  روستای افوشته
  • بقعه سید حسن حسینی ( واقفی )  روستای افوشته
بقعه سید حسن حسینی ( واقفی ) . با گنبد فیروزه ای درمرکز شهر نطنز محله باغ باد افوشته . ایشان از عرفای نامدار قرن نهم ه.ق بوده و در زمان تیموریان زندگی می کرده و در این مکان مدفون می باشد.مجتبی | دوشنبه 30 فروردين 13951108 بازدید