امامزاده سلطان سید محمد (ع)روستای سرشک

امامزاده سلطان سید محمد (ع)روستای سرشک
مجتبی ملانظردوشنبه 30 فروردين 1395 | 7 سال پیشامامزاده سلطان سید محمد (ع) با گنبد فیروزه ای در مرکز شهر نطنزدر محله سرشک . نسب این امامزاده به روایت اهالی و معتمدین به حضرت امام سجاد (ع) می رسد . فضای این امامزاده نیز محصور در میان درختان کهنسال و تنومند می باشد.دسته‌بندیآرامگاه‌هااصفهانکلید‌واژهنطنزسرشکNatanz1330 بازدید