درخت روییده بر فراز کوه روستای فسخود

  • درخت روییده بر فراز کوه روستای فسخود
  • درخت روییده بر فراز کوه روستای فسخود
روستای فسخود قسمتی از دهستان علیا یکی از توابع شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان میباشد و در مختصات جغرافیایی 33 درجه شمالی و 52 درجه شرقی قرار گرفته است.در غرب اردستان و جنوب شهرستان نطنز واقع شده استمجتبی | يكشنبه 29 فروردين 1395787 بازدید