غروب پاوه

غروب پاوه
پاوه شهری با هزاران رستاخیز رنگ و هزاران جلوه که به سبب موقعیت جغرافیایی هر لحظه و هر ساعت آن به طرز زیبایی اغوا کننده و افسون گر است معماری منحصر به فرد آن در دامنه کوه ها آسمان آب و هوای پاکش جلوه خاص و سرمایه ای دست نیافتنی است که می توان در آن یک نفس طبیعت را استشمام نمود. گاهی تنها کافیست دوربینت را به هر سمت که میخواهی نشانه بروی و جلوه ای ویؤه از این عروس خوش لباس به تصویر کشید و این بار گردن آویزی از نور و رنگ و غروب30
عدنان | پنجشنبه 24 دی 1394
عبدل | پنجشنبه 24 دی 139410
آخرین رمق خورشید .. زیباست
نمای ایران | جمعه 25 دی 139410
سپاس
عدنان | جمعه 25 دی 139400
سپاس گذارم
بابک | جمعه 2 بهمن 139410
بسیار زیباست
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...
زمستان در پاوهپاوه شهری با معمارای زیبا در فصل زمستان دیدنی است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاوه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com