چهارباغ برفی

  • چهارباغ برفی
  • چهارباغ برفی
منظره زمستانی خیابان تاریخی اصفهان10
مهرداد | پنجشنبه 19 آذر 1394
عبدل | جمعه 20 آذر 139400
خیلی زیبا - خیلی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان