نمک آبرود

  • نمک آبرود
  • نمک آبرود
  • نمک آبرود
مهدی مخلصیانيكشنبه 26 مهر 1394 | 8 سال پیشاحتمالا بیشتر ما نمک‌آبرود را دیده‌ایم. اما زیبایی این منطقه به ویژه در آغاز بهار و پاییز همیشه جلوه‌های نابی را برای عکاسی پیش روی ما می‌گذارد که این عکس یکی از آنهاستدسته‌بندیمازندرانجنگل‌هاکلید‌واژهنمکآبرودجنگل1814 بازدید
عبدل واقعا زیباست آفریندوشنبه 27 مهر 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسپنجشنبه 7 آبان 1394 | 8 سال پیش
  • تله کابین نمک آبرودیكی از بخشهای مهم توریستی نمك آبرود، تله كابین است. این تله كابین كه در جنوب شرقی شهرك نمك آبرود واقع شده، امكان صعود به بالای قله زیبای مدوبن را فراهم می‌كند. قله مدوبن، با داشتن امكانات پذیرایی مسافرین و همچنین اختلاف دمای حدود ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به پای كوه در ماههای گرم سال فضای دلنشین و خاطره انگیزی را برای گردشگران خواهد داشت.
  • تله کابین نمک آبرودیكی از بخشهای مهم توریستی نمك آبرود، تله كابین است. این تله كابین كه در جنوب شرقی شهرك نمك آبرود واقع شده، امكان صعود به بالای قله زیبای مدوبن را فراهم می‌كند. قله مدوبن، با داشتن امكانات پذیرایی مسافرین و همچنین اختلاف دمای حدود ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به پای كوه در ماههای گرم سال فضای دلنشین و خاطره انگیزی را برای گردشگران خواهد داشت.
  • نمک آبرودشهرک نمک آبرود بین راه چالوس به تنکابن در ۱۲ کیلومتری چالوس قرار دارد.
  • غار دانیالغار دانیال از غارهای رودخانه‌ای ایران است و بعد از غار قوری قلعه، دومین غار بزرگ رودخانه ای ایران محسوب میشود.
  • جنگل های عباس آبادجلوه زیبای طبیعت مازندران