مراتع و مزارع روستای بهرام آباد

  • مراتع و مزارع روستای بهرام آباد
  • مراتع و مزارع روستای بهرام آباد
مهرداد زینلیانپنجشنبه 12 شهريور 1394 | 8 سال پیشروستای بهرام آباد از توابع بخش پشتکوه شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان است که به دلیل قرار گرفتن در دل اتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس مرکزی و بارندگی مناسب، طبیعتی بسیار زیبا و دل انگیز دارد. دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشاصفهانکلید‌واژهروستایبهرام آبادفریدونشهراصفهان2573 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 13 شهريور 1394 | 8 سال پیش
عبدل منطقه بسیار زیبایی است با تابستانی خنکشنبه 14 شهريور 1394 | 8 سال پیش
علیرضا واقعا زیباست پنجشنبه 15 بهمن 1394 | 8 سال پیش
علی عالی بوديكشنبه 17 بهمن 1395 | 7 سال پیش