روستای دره بادام

روستای دره بادام
مهرداد زینلیانجمعه 30 مرداد 1394 | 8 سال پیشدهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهاندسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهپشتکوهفریدونشهراصفهاندرهبادام2240 بازدید
عبدل چه روستای نقلی و قشنگیجمعه 30 مرداد 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 2 شهريور 1394 | 8 سال پیش