روستای دره بادام

روستای دره بادام
دهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهانمهرداد | جمعه 30 مرداد 13941805 بازدید
عبدل چه روستای نقلی و قشنگیجمعه 30 مرداد 1394 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 2 شهريور 1394 | 7 سال پیش
گله گاومراتع کوهستان های غرب اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان