روستای دره بادام

روستای دره بادام
دهستان پشتکوه، شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان20
مهرداد | جمعه 30 مرداد 1394
عبدل | جمعه 30 مرداد 139400
چه روستای نقلی و قشنگی
نمای ایران | دوشنبه 2 شهريور 139400
سپاس
گله گاومراتع کوهستان های غرب اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان