طبیعت بهاری روستای مصیر

  • طبیعت بهاری روستای مصیر
  • طبیعت بهاری روستای مصیر
روستای مصیر ار توابع دهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، واقع در غرب استان اصفهان است که به دلیل واقع شدن در دل ارتفاعات پربرف زاگرس مرکزی و بارش مناسب، بهار و تابستانی دل انگیز و روح افزا دارد.مهرداد | پنجشنبه 4 تير 1394978 بازدید
عبدل گل عقل غارت می‌کند نسرین اشارت می‌کند کاینک پس پرده است آن کو می‌کند صورتگری پنجشنبه 4 تير 1394 | 7 سال پیش
طبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
پیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان