طبیعت بهاری روستای مصیر

  • طبیعت بهاری روستای مصیر
  • طبیعت بهاری روستای مصیر
مهرداد زینلیانپنجشنبه 4 تير 1394 | 8 سال پیشروستای مصیر ار توابع دهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، واقع در غرب استان اصفهان است که به دلیل واقع شدن در دل ارتفاعات پربرف زاگرس مرکزی و بارش مناسب، بهار و تابستانی دل انگیز و روح افزا دارد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهروستامصیرپشتکوهفریدونشهراصفهان1204 بازدید
عبدل گل عقل غارت می‌کند نسرین اشارت می‌کند کاینک پس پرده است آن کو می‌کند صورتگری پنجشنبه 4 تير 1394 | 8 سال پیش