طبیعت بهاری روستای مصیر

  • طبیعت بهاری روستای مصیر
  • طبیعت بهاری روستای مصیر
روستای مصیر ار توابع دهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، واقع در غرب استان اصفهان است که به دلیل واقع شدن در دل ارتفاعات پربرف زاگرس مرکزی و بارش مناسب، بهار و تابستانی دل انگیز و روح افزا دارد.30
مهرداد | پنجشنبه 4 تير 1394
عبدل | پنجشنبه 4 تير 139400
گل عقل غارت می‌کند نسرین اشارت می‌کند کاینک پس پرده است آن کو می‌کند صورتگری
طبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
آبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دورنمای آبشار طُرزهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
کوچ عشایر بختیاریارتفاعات شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
پیوند آسمان و زمینشهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند