روستای سیبک

  • روستای سیبک
  • روستای سیبک
روستای سیبک در 5 کیلومتری جنوب شهر فریدونشهر و 170 کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.مهرداد | پنجشنبه 14 خرداد 1394
عبدل منطقه زیبایی استپنجشنبه 14 خرداد 1394 | 7 سال پیش
آبشار چشمه لنگانخروجی تونل چشمه لنگان در ابتدای فریدونشهر در غرب اصفهان
طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلیشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
شاهان کوهارتفاع سرفراز غرب استان اصفهان
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان
رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان