روستای سیبک

  • روستای سیبک
  • روستای سیبک
روستای سیبک در 5 کیلومتری جنوب شهر فریدونشهر و 170 کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.20
مهرداد | پنجشنبه 14 خرداد 1394
عبدل | پنجشنبه 14 خرداد 139400
منطقه زیبایی است
آبشار چشمه لنگانخروجی تونل چشمه لنگان در ابتدای فریدونشهر در غرب اصفهان
طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلیشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
شاهان کوهارتفاع سرفراز غرب استان اصفهان
مظهر چشمه سرداب (بابااحمد)از سرچشمه های کارون در غرب استان اصفهان
رودخانه سرداب (چشمه بابااحمد)از سرشاخه های کارون در غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند