سنگ نگاره های تیمره ی گلپایگان

  • سنگ نگاره های تیمره ی گلپایگان
  • سنگ نگاره های تیمره ی گلپایگان
سید محمد حسین ماهریسه‌شنبه 22 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشدر شهرستان گلپایگان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌ها و نقوش صخره‌ای ایران از دوره‌های کهن زندگی انسان‌ها وجود دارد. بخشی از این مجموعه غنی فرهنگی در منطقه غرقاب و کوچری گلپایگان قرار دارد. انسان‌های کهن بسیاری از عقاید، آداب و رسوم و باورها و شیوه‌های زندگی خویش را، چه با هدف ماندگاری و چه با هدف رساندن پیامشان به دیگران بر پیکره سنگ‌ها نقش می‌کردند. نگاره ها از محسن جمالیsangnegare.blogfa.comدسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیاصفهانکلید‌واژهسنگنگارهگلپایگانتیمرهغرقابکوچریانسانکهنکتیبه2015 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 22 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
محسن درود بر استاد ماهری عزیز . سپاس از مطلب خوب شماشنبه 13 خرداد 1396 | 6 سال پیش
سید محمد حسین درود بر جناب آقای جمالی پژوهشگر خستگی ناپذیر سنگ نگاره های ایران و گلپایگانسه‌شنبه 16 خرداد 1396 | 6 سال پیش
سید محمد حسین درود بر جناب آقای جمالی پژوهشگر خستگی ناپذیر سنگ نگاره های ایران و گلپایگانسه‌شنبه 16 خرداد 1396 | 6 سال پیش