تنور کوهی

تنور کوهی
گاهی در دشتها تنورهایی به این شکل مشاهده میشود که مورد استفاده چوپانان و روستاییان جهت پخت نان قرار میگیرد.نجمه | سه‌شنبه 15 ارديبهشت 1394992 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل خیلی جالبه احسنت . نه نگران جوش شیرین و جوهر قندشه نه سوخته نسوخته اش چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
واژه کلیدیتنوردشتنان
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی