تنور کوهی

تنور کوهی
نجمه فرشیسه‌شنبه 15 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشگاهی در دشتها تنورهایی به این شکل مشاهده میشود که مورد استفاده چوپانان و روستاییان جهت پخت نان قرار میگیرد.دسته‌بندیجاذبه‌های فرهنگییزدکلید‌واژهتنوردشتنان1227 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل خیلی جالبه احسنت . نه نگران جوش شیرین و جوهر قندشه نه سوخته نسوخته اش چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش