تنور کوهی

تنور کوهی
گاهی در دشتها تنورهایی به این شکل مشاهده میشود که مورد استفاده چوپانان و روستاییان جهت پخت نان قرار میگیرد.نجمه | سه‌شنبه 15 ارديبهشت 1394964 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
عبدل خیلی جالبه احسنت . نه نگران جوش شیرین و جوهر قندشه نه سوخته نسوخته اش چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
طلوعدشت به آرامی بیدار میشود.
نمای زیبای برفخانه طزرجان یزد از فراز پناهگاه شیرکوهارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب‌های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.
بازی ابرها و طبیعتآسمان پاك طبیعت
گل صحراییگل های صحرا در بهار
خدا در روستای ماست...روستای سانیج از توابع شهرستان تفت/چشم انداز شیرکوه از روستای سانیج
واژه کلیدیتنوردشتنان
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی