باغهای مازگان

  • باغهای مازگان
  • باغهای مازگان
نجمه فرشیچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیشروستای مازگان در نزدیکی قمصر کاشان قرار دارد و در بهار مناظر بدیعی ایجاد میکند.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهمازگانباغمسابقه1564 بازدید
عبدل اگر از تپه مشرف به روستا کل روستا در یک قاب می آمد قشنگ میشد. روستا زیباستجمعه 28 فروردين 1394 | 8 سال پیش
نجمه ممنونمپنجشنبه 3 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش