طاقدیس سمند

  • طاقدیس سمند
  • طاقدیس سمند
سمیرا شهریاری گرائیپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 8 سال پیشسازند گورپی یک واحد سنگ شناسی در زمین شناسی ایران است که به دلیل سنگ شناسی سست خود خیلی سریع مورد فرسایش قرار گرفته و مناظر تپه ماهوری زیبایی به رنگ خاکستری متمایل به آبی ایجاد می کند. از جمله مناطقی که این سازند مورفولوژی بسیار دیدنی را ایجاد کرده است طاقدیس سمند در منطقه حفاظت شده دینار کوه در استان ایلام می باشد. د رمنطقه مذکور رودخانه ورازان با برش دادن سنگهای سازند گورپی مناظر زیبایی خلق کرده است.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیایلامکلید‌واژهطاقدیسسمندمسابقه1213 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 8 سال پیش
  • غار خفاشاین غار در 3 کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران در دامنة کوه مشرف به دره و چشمه‌های آب گرم دهلران واقع شده است. این غار به علت زندگی میلیون‌ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش‌های آن از نوع دم‌دار و بزرگ هستند. این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمت‌های آن به 400 متر می‌رسد.
  • غار خفاش دهلراناین غار در 3 کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران در دامنة کوه مشرف به دره و چشمه‌های آب گرم دهلران واقع شده است. این غار به علت زندگی میلیون‌ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش‌های آن از نوع دم‌دار و بزرگ هستند. این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمت‌های آن به 400 متر می‌رسد.
  • طبیعت ایلامرودخانه ورازان در طاقدیس سمند
  • کبیرکوهمناظر طبیعی یال جنوبی کبیرکوه
  • نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنیخیلی از غارهای ایران بویژه لرستان، نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی هستد!
آخرین پست‌ها