كوچه باغ های كاشان

  • كوچه باغ های كاشان
  • كوچه باغ های كاشان
گوشه هایی از كاشان كهن باغهای زیبایی در دل خود دارند كه از آنها انار ، نعنا و گلهای محمدی بدست می آید. این باغها بازمانده ی گذشته ای نه چندان دور هستند و با وجود ساخت و سازهای زیاد برخی از آنها هنوز سبزی و طراوت را به شهر هدیه میدهند.30
نجمه | يكشنبه 9 فروردين 1394
بابک | دوشنبه 10 فروردين 139400
نرسیده به درخت‌، كوچه باغی است كه از خواب خدا سبزتر است
عبدل | دوشنبه 10 فروردين 139400
تا مردان کهن هستند ریشه ها باقی است
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی