تپه آریایی ها

  • تپه آریایی ها
  • تپه آریایی ها
مهرداد زینلیانجمعه 29 اسفند 1393 | 8 سال پیشتپه باستانی آریایی‌ها در روستای رحمت آباد (30 کیلومتری شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان) قرار دارد. این تپه تاریخی دارای ارزش باستان شناسی است؛ چرا که زمانی در 5 طبقه ماوا و مسکن آریایی‌ها بوده است و هنوز بقایای این خانه ها و درهای خشتی آنان به شکل غارهایی در دل آن نمایان است و می‌توان از دل این غارها روستای رحمت آباد را مشاهده کرد. دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هااصفهانکلید‌واژهتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانساراصفهانمسابقه1582 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 1 فروردين 1394 | 8 سال پیش