دریاچه سد آغچه

  • دریاچه سد آغچه
  • دریاچه سد آغچه
مهرداد زینلیانشنبه 23 اسفند 1393 | 9 سال پیشروستای آغچه واقع در شهرستان بوئین میاندشت، غربی ترین شهرستان استان اصفهان و در فاصله حدود 170کیلومتری مرکز استان قراردارد. جمعیت 1300 نفری آن از اقوام گرجی و یکی از روستاهای زیبای منطقه می باشد که با دارا بودن چشمه هائی پر آب و ارتفاعات بسیار زیبا و پربرف ، مراتع غنی و سرسبز ، چشمه های جوشان و رودخانه خروشان و آب و هوایی خنک در بهار و تابستان پذیرای گردشگران زیادی است. در سالهای اخیر احداث سد ذخیره ای در حاشیه جاده و در مدخل ورودی روستا جذابیت آن را دو چندان کرده و در روزهای تعطیل مکان مناسبی برای علاقمندان به ماهیگیری می باشد. تصاویر ضمیمه در اواخر اردیبهشت ماه 1393 از این منطقه زیبا برداشت شده است.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هااصفهانکلید‌واژهآغچهدریاچهاصفهانمسابقه2152 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 24 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • چشمه افوساینک این چشمه افوس است که هنور مقاومت می کند و کمی می تراود تا گردشگرانی که به تماشای چشمه می ایند اقلا از وزش تند بادهای مشهور ان بهره ای ببرند گرچه چشمه نفس اخر خود را می کشد و شاید این چشمه و سایر سرشاخه هایی که از کف رودخانه می تراود برای نسل آینده خاطره ای بیش نباشد بیاییم چشمه افوس را به چشمه افسوس تبدیل نکنیم
  • دریاچه افوسدریاچه افوس واقع در 3 کیلومتری جنوب شهر افوس، غربی ترین شهر استان اصفهان
  • دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوسدریاچه زیبای افوس، بر دامنه ارتفاعات پربرف رشته کوه زاگرس و در 3 کیلومتری جنوب شهر گردشگری افوس واقع شده است
  • دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان