طبیعت زیبای دنا

طبیعت زیبای دنا
در دل کوه دنا بر بلندای کوه شهری زیبا و سرسبز ارمیده است برای رسیدن به سی سخت باید از جاده ای کوهستانی و بسیار پر پیچ و خم بگذری روستای زیبای کریک را که پشت سر بگذاری صعود شروع میشود . پیچ و خم جاده رانندگی دل انگیز و فراموش نشدنی را برایتان به ارمغان خواهد اورد . دل تابستان هم بسیار سرد است عبدل | پنجشنبه 7 اسفند 1393960 بازدید
بابک آیا از کوهستان (خط الراس) دنا، نیز عکس دارید؟پنجشنبه 14 اسفند 1393 | 8 سال پیش
عبدل نه جناب آقای ارجمندی عزیز متاسفانه عکسی ندارمجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیش
واژه کلیدیطبیعتدنا
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی