طبیعت زیبای دنا

طبیعت زیبای دنا
در دل کوه دنا بر بلندای کوه شهری زیبا و سرسبز ارمیده است برای رسیدن به سی سخت باید از جاده ای کوهستانی و بسیار پر پیچ و خم بگذری روستای زیبای کریک را که پشت سر بگذاری صعود شروع میشود . پیچ و خم جاده رانندگی دل انگیز و فراموش نشدنی را برایتان به ارمغان خواهد اورد . دل تابستان هم بسیار سرد است 10
عبدل | پنجشنبه 7 اسفند 1393
بابک | پنجشنبه 14 اسفند 139300
آیا از کوهستان (خط الراس) دنا، نیز عکس دارید؟
عبدل | جمعه 1 خرداد 139400
نه جناب آقای ارجمندی عزیز متاسفانه عکسی ندارم
قله دناقله دنا نما از روستای ابواسحاق - چهارمحال و بختیاری
طبیعت زیبای پادنابهشت گم شده ای در جنوب استان اصفهان
چشمه خونیارچشمه ای جوشان از دل ارتفاعات پربرف دنا
باغ های سیب پادنای علیاهمزیستی زیبای انسان و طبیعت در دامنه های سرسبز شمالی رشته کوه دنا در منتهی الیه جنوبی استان اصفهان
پازن پیربلندترین قله ارتفاعات شرقی دنا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیطبیعتدنا
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی