زمستان در پاوه

زمستان در پاوه
پاوه شهری است با معماری پلکانی که در فصل زمستان جلوه بصری زیبایی دارد احاطه شدن و محصور بودن شهر درمیان کوه های اطراف باعث می شود هوای سردی را در این فصل احساس نمود.30
عدنان | دوشنبه 4 اسفند 1393
عبدل | پنجشنبه 7 اسفند 139310
اقای مرادی تصور نمیکردم پاوه اینقدر زیبا باشد یک شهر تمام عیار .
لاله واژگونلاله واژگون کوه های پاوه
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
میرزاعبدالقادر پاوه ایتندیس شاعر پاوه ای
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
غروب پاوهشب رویایی پاوه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزمستانپاوه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com