گوشواره های مارگون

  • گوشواره های مارگون
  • گوشواره های مارگون
  • گوشواره های مارگون
  • گوشواره های مارگون
عبدل شعبانیسه‌شنبه 28 بهمن 1393 | 8 سال پیشبرای دیدن گوشواره های مارگون باید سحر خیز باشی . نماز صبح را در کمهر خواندیم و به راه افتادیم به سمت ابشار .وقتی به ابشار رسیدیم زردی نور خورشید که تازه از خواب شبانه خویش بیدار شده بود به زمین می رسید . وزش نسیم ذرات ریز اب را همچون سرزلف یار به عارضمان میزد کمی سردمان شده بود . شما انجا هر لحضه با تغییر زاویه تابش خورشید یا تغییر زاویه دید خودتان یک زیبائی منحصر به فردی را تماشا خواهید کرد از رنگین کمان گرفته تا قطرات چکنده اب که هرقطره ای رنگی از رنگین کمان را منعکس می نماید یکی زرد یکی نارنجی یکی فیروزه ای مثل اشک رنگی در حال چکیدن که با چکاندن شاتر دوربین ان لحضه برای همیشه ثبت میشود . اگر کودک درونتان فعال شد و خواستید از روی شاخه درختان به این سو و ان سوی رود خانه بروید مواظب لغزندگی تنه درختان و سرمای اب و عمق استخرها و فشارجریان تند اب باشید اگربچه بازیگوش دارید حتما رهایش نکنید و چشم ازشان برندارید . هنگام برگشت از ابشار اگر فصل زردالو بود حتی اگر قرض کنید زردالو ی مارگون از دست ندید و همچنین عسل مارگون . همیشه لذت ببرید از دیدنیهای ایران زیبادسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهافارسکلید‌واژهمسابقه1089 بازدید