نمایی از پایین آمدن آب دریا خزر

نمایی از پایین آمدن آب دریا خزر
نمایی از پایین آمدن آب دریا خزر در ساحل بندرترکمن، آثار خشکسالی این چند سال اخیر، عکس 21-9-1393حسن | يكشنبه 23 آذر 1393
بندر ترکمنغروب دریای بندر ترکمن - اسکله تفریحی
اسکله بندر ترکمناسکله تفریحی بندر ترکمن
غروب جزیره آشورادهغروب جزیره آشوراده بندر ترکمن
یکی از صید گاههای پره (سنتی)یکی از صید گاههای پره (سنتی) چپاقلی بندرنرکمن
برج گرگانمیدان بسیج گرگان (المان شهر گرگان)
واژه کلیدیدریاخزر
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com