آبشار مارگون

آبشار مارگون
آبشار مارگون در سپیدان استان فارس واقع شده است بعد از گذشتن از روستای زیبای کمهر و پیچ و خمهای چشم نواز جاده به ابشار مارگون میرسیم در نزدیکی ابشار این سوی رودخانه امکانات برای برپا کردن چادر و سرویس بهداشتی با سطلهای زباله موجود است . در کنار ابشار و باغهای اطراف نهایت زیبایی خالق زیباییها را به نظاره بنشینیدعبدل | يكشنبه 2 آذر 1393
نمای ایران سپاسيكشنبه 19 بهمن 1393 | 7 سال پیش
واژه کلیدیآبشارمارگون
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی