معرفی شهر پاوه

  • معرفی شهر پاوه
  • معرفی شهر پاوه
تاریخ وجغرافیای هرسرزمینی پشتوانه های گرانقدر ساکن در آن سرزمین محسوب و تاثیر همه جانبه ای در خلق وخو وصفات ساکنین موجود در آن دیار خواهد گذاشت ، سرزمین اهورایی هورامان با قدمت درخشان و چند هزار ساله ، بهمراه مدنیت وفرهنگی آمیخته از باورهای خاص به ارث رسیده ، و اعتقادات دینی توام از فضای خاص عرفانی جلوه و صفای خاصی را به این ناحیه جغرافیایی بخشیده است . یکی از نکات بارز هر مکان وناحیه جغرافیایی فرهنگ منحصر به فرد آن دیار می باشد که آن را از دیگر مناطق متمایز وجدا می سازد شهر پاوه به عنوان نماد واقعی هورامان جنوبی با آداب وسنن خاص خود مردمانی سرزنده،و فرهنگ دوست را در خود پرورش داده و شور ومشورت از قدیم الایام به عنوان یک فرهنگ عمومی پذیرفته شده اس بعضی از نقاط این ناحیه مکانهایی به نام (مری) یا محل تصمیم وشوری وجود داشته است ، همچنین مسجد به عنوان مکان قابل اخترام اجتماعی وتاثیر گذار درهورامان نقش اساسی را همواره بازی کرده است ودر کنار وضمیمه آن مسجد مدرسه ها تاثیرات قابل توجهی در آموختن سواد داشته اند ، درشهر پاوه در سال 1311 اولین مدرسه در حاشیه مسجدمیر عمر به عنوان زیر ساخت فرهنگی ورسمی دایرگردید در این میان نقش روحانیون ومشایخ بر جسته این دیار در فرهنگ سازی وایجاد بسترهای سالم اجتماعی را نباید نادیده و به فراموشی سپرد . 30
محمد غریب | شنبه 10 آبان 1393
عدنان | سه‌شنبه 5 اسفند 139300
ده س وه ش
عبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 139400
سرسبز و زیبا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید