بندر ترکمن

بندر ترکمن
غروب دریای بندر ترکمن اسکله تفریحیحسن | شنبه 3 آبان 1393
نمایی از پایین آمدن آب دریا خزرنمایی از پایین آمدن آب دریا خزر در ساحل بندرترکمن
اسکله بندر ترکمناسکله تفریحی بندر ترکمن
غروب جزیره آشورادهغروب جزیره آشوراده بندر ترکمن
یکی از صید گاههای پره (سنتی)یکی از صید گاههای پره (سنتی) چپاقلی بندرنرکمن
برج گرگانمیدان بسیج گرگان (المان شهر گرگان)
واژه کلیدیبندرترکمن
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com