اسکله بندر ترکمن

اسکله بندر ترکمن
اسکله تفریحی بندر ترکمن استان گلستان در غروبحسن | شنبه 3 آبان 1393
بندر ترکمنغروب دریای بندر ترکمن - اسکله تفریحی
نمایی از پایین آمدن آب دریا خزرنمایی از پایین آمدن آب دریا خزر در ساحل بندرترکمن
غروب جزیره آشورادهغروب جزیره آشوراده بندر ترکمن
یکی از صید گاههای پره (سنتی)یکی از صید گاههای پره (سنتی) چپاقلی بندرنرکمن
برج گرگانمیدان بسیج گرگان (المان شهر گرگان)
واژه کلیدیاستانگلستان
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com