نمایی از شهر تفت

نمایی از شهر تفت
نمایی از شهر تفت از بالای بام تفت00
مجتبی خضری | دوشنبه 28 مهر 1393
مجموعه بوکن فراشاهاین مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شده
بافت تاریخی روستای فراشاهبافت تاریخی روستای فراشاه- قدمگاه علی ابن موسی الرضا ع
عقابکوه روستای فراشاه یزدعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیبام تفت
مجتبی خضری عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389