روستای صخره ای و دستكند میمند

روستای صخره ای و دستكند میمند
روستای دستكند و كهن میمند. نمایی از سخت كوشی و سخت زیستی بشر از هشت یا ده هزار سال پیش. پیشنهاد می كنیم دوستانی كه تشریف می برند كرمان از آن اثر زیبا، اگرچه مهجور و غریب است. دیدن نمایند. عكاس: نگارنده تاریخ: بهار 138710
محمد | چهارشنبه 13 شهريور 1392
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com