مومیای در قلعه گال- جوشین

مومیای در قلعه گال- جوشین
مومیایی نزدیک به سر این قلعه از طرف روستای گال دیده می شود که اصلا" قابل دسترس نیست،و از دور یک سیاهی به نظر می رسد،جالب است بدانید که این مومیای در فصل بهار و تابستان منجمد و در فصل زمستان ذوب می شود، یا به عبارتی در هوای سرد ذوب و در هوای گرم خشک می شود و مردم بومی به این مومیایلیق می گویند00
شهرت گوزلی | جمعه 25 اسفند 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
شهرت گوزلی عضویت از جمعه 25 اسفند 1391شهرت گوزلی شهرستان ورقان منطقه خاروانا روسنای گال