نمایی زمستانی از پاوه و خانگا

نمایی زمستانی از پاوه و خانگا
روستای زیبا و تاریخی خانگا در جنوبی ترین نقطه پاوه و در میان پاغهای زیبا قرار دارد از ارتفاعات کوه آتشگا که دیدگاهی مشرف و زیبا دارد روستا و در زمینه آن شهر زیبا و پلکانی پاوه دیده می شود این معماری و پینش پلکانی را در تمام روستاهای منطقه می توان مشاهده نمود10
عدنان | شنبه 14 بهمن 1391
عبدل | سه‌شنبه 5 خرداد 139400
پس پاوه و خانقان بهم خیلی نزدیکند
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com