روستای هجیج

روستای هجیج
روستای هجیج و معماری سنگ چین آن 10
عدنان | سه‌شنبه 3 بهمن 1391
عبدل | سه‌شنبه 5 خرداد 139400
زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروستایهجیج
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com