هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران

هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران
نقش روی سفالینه های مكشوفه در ایران اغلب بر گرفته از نقوش سنگ نگاره هاست (بزكوهی) از نظر طرح و مضمون یك نواخت است و نشان از پیوستگی هنرسنگ (نشلج كاشان، 9000 ق.م) و هنرسفال (سیلك كاشان، 3500 ق.م ) از ادوار كهن در ایران باستان دارد. محمد | جمعه 15 دی 1391934 بازدید
تقی درود و خداقوت بر استاد عزیزجمعه 15 دی 1391 | 9 سال پیش
محمد جناب مهندس قاسمی عزیز ممنونم. اندیشه و ترنم نیك نیاكان از منظر سنگ نگاره های كهن ایران قابل درك و غرور آفرین است.جمعه 15 دی 1391 | 9 سال پیش
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com