هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران

هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران
محمد ناصری فردجمعه 15 دی 1391 | 11 سال پیش نقش روی سفالینه های مكشوفه در ایران اغلب بر گرفته از نقوش سنگ نگاره هاست (بزكوهی) از نظر طرح و مضمون یك نواخت است و نشان از پیوستگی هنرسنگ (نشلج كاشان، 9000 ق.م) و هنرسفال (سیلك كاشان، 3500 ق.م ) از ادوار كهن در ایران باستان دارد. دسته‌بندیسایر جاذبه‌هااصفهانکلید‌واژههنرهایصخرهماقبلتاریخیایران1153 بازدید
تقی درود و خداقوت بر استاد عزیزجمعه 15 دی 1391 | 11 سال پیش
محمد جناب مهندس قاسمی عزیز ممنونم. اندیشه و ترنم نیك نیاكان از منظر سنگ نگاره های كهن ایران قابل درك و غرور آفرین است.جمعه 15 دی 1391 | 11 سال پیش