هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران

هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران
نقش روی سفالینه های مكشوفه در ایران اغلب بر گرفته از نقوش سنگ نگاره هاست (بزكوهی) از نظر طرح و مضمون یك نواخت است و نشان از پیوستگی هنرسنگ (نشلج كاشان، 9000 ق.م) و هنرسفال (سیلك كاشان، 3500 ق.م ) از ادوار كهن در ایران باستان دارد. 00
محمد | جمعه 15 دی 1391
تقی | جمعه 15 دی 139100
درود و خداقوت بر استاد عزیز
محمد | جمعه 15 دی 139100
جناب مهندس قاسمی عزیز ممنونم. اندیشه و ترنم نیك نیاكان از منظر سنگ نگاره های كهن ایران قابل درك و غرور آفرین است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایراصفهان
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com